Deze email online bekijken.
Voeg info@californie.nu toe aan uw adresboek en blijf op de hoogte.
 
     
 

Nieuwsbrief mei 2017

 
     
   
 

Thwan van Gennip vestigt zich op glastuinbouwgebied Californië

Thwan van Gennip heeft een koopovereenkomst getekend voor de aankoop van ruim 11 hectare grond op glastuinbouwgebied Californië. Met de uitbreiding van de productielocatie die Van Gennip hierop kan realiseren, wil het bedrijf tegemoet komen aan de groeiende vraag van haar afnemers. De keus om zich te vestigen op Californië is mede gebaseerd op doorgroei-mogelijkheden én op de mogelijkheid om aan te sluiten bij het aardwarmteproject van CLG.

Lees meer >

   

Geslaagde editie Horti-Event: successen in de food en raakvlakken tuinbouw

In april organiseerde we samen met enkele partners de eerste editie van het Horti-Event. Twee enthousiaste sprekers van buiten de sector vertelden over hun successen in de food-markt en gaven de raakvlakken aan met de tuinbouwmarkt. André Köppen van Gulpener Brouwerijen: "Onderscheid is het toverwoord". Visser Lauwe de Boer van Ekofish uit Urk vertelde zijn ervaring over het vermarkten van duurzaamheid.


Lees meer >

 
   
       
 

Impressie Kom in de Kas

Californië-Lipzig-Gielen BV (CLG) heeft samen met glastuinbouwgebied Californië deelgenomen aan Kom in de Kas. CLG toonde diverse aspecten van het aardwarmteproject. Voor de gelegenheid was een tent met informatieve wanden geplaatst bij het CLG-radiatorhuis. Ook waren er boorkoppen en monsters van het opgeboorde gesteente te zien. In het gebouw zélf konden de warmtewisselaars worden bekeken. Al met al een geslaagde dag met veel publiek op de been.

Lees meer >
   

Overdracht gronden voor openbaar gebied bijna afgerond

Als ontwikkelaar van het glastuinbouwgebied Californië is Californië BV voor het overgrote deel eigenaar van het hele gebied. In dit gebied worden kavels ingericht maar is ook ruimte gereserveerd voor allerhande functies. Denk aan waterberging, kabel- en leidingenstroken en de water- en wegenstructuur. Uiteindelijk worden de gronden die niet worden verkocht aan de ondernemers die zich hier vestigen, overgedragen aan partijen die het beheer gaan uitvoeren. 

Lees meer >

 
   
   
 


Uw toekomstplannen mogelijk maken

Glastuinbouwgebied Californië heeft veel te bieden. Een goede energie-infrastructuur, een uitstekende ontsluiting, geothermie, efficiënt in te richten kavels en doorgroei-mogelijkheden. Maar Californië is méér. Op veel manieren kunnen wij uw bedrijf faciliteren bij de realisering van uw toekomstplannen. Als een betrokken partner kunnen wij helpen met, en meedenken over bijvoorbeeld financiering, contacten met overheden, afzetkansen, duurzaamheid en tal van andere aspecten. Wij praten daar graag vrijblijvend met u over verder.


Meer weten?

Neem contact op met Peter Smulders
p.smulders@californie.nl
T 06 - 53 78 64 34